Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lard (ลาด) n. vt.
1. น้ำมันหมู, ทาน้ำมันหมู
2. สอดชิ้นหมูบาง ๆ เข้าไปในเนื้อ, แซม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน