Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lain (เลน) pp.
1. ดู lie นอน, นอน
2. หมอบ, เอกเขนก, พิง
3. ค้างอยู่, ถูกทิ้งไว้, อยู่, จอดอยู่, ตั้งอยู่, วาง
4. อยู่ในสิทธิ
5. (คำฟ้อง) ฟังขึ้น
6. ตกอยู่, ตกเป็นหน้าที่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน