Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


lace (เลซ) n. vt.
1. ลูกไม้, ขลิบด้วยลูกไม้
2. เชือกร้อย (รองเท้า), ผูกเชือก
3. ดิ้นเงิน, ดิ้นทอง
4. สอด (สี), ไขว้, ร้อย, ถัก, ปัก, รัด
5. ผสม, เจือ
6. เฆี่ยนให้เป็นแนว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน