Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


knowledge (นอล-เอ็จ) n.
1. รู้, รู้ว่าต่างกัน, ทราบ, ความรู้
2. จำได้, รู้จัก, เคยพบปะ
3. เรียนให้รู้จัก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน