Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


knowing (โน-อิง) adj.
1. รอบรู้, หูไวตาไว, เฉลียวฉลาด
2. อย่างแสดงว่ารู้
3. เป็นนัย, ทั้งรู้ ๆ
4. โดยตั้งใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน