Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


kiwi (คี-วี) n.
1. นกชนิดหนึ่ง บินไม่ได้ใช้เป็นเครื่องหมายของประเทศนิวซีแลนด์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน