Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


kit (คิท) n.
1. ย่ามหรือล่วม = kit bag, เครื่องหลัง, ของที่เอาไปใช้ในการเดินทาง
2. เครื่องมือสำหรับใช้
3. ส่วนต่าง ๆ ทำขึ้นเป็นชุดสำหรับประกอบขึ้นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน