Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


kingdom (คีง-ดัม) n.
1. ราชอาณาจักร, ทำให้เป็นคำนามแสดงการรวม แปลว่า วง, เหล่า, บรรดา, จำพวก, โลก, อาณาจักร ซึ่งปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่ใช่ emperor
2. เช่น, วงการ, ขอบเขต, จำพวก, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน