Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


king (คิง) n.
1. กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, พระเจ้าอยู่หัว
2. เจ้าหรือผู้เป็นใหญ่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใด, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน