Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


king of birds
1. พญานก คือ นกอินทรี, ขุนหมากรุก
2. ไพ่อีเต๊ะตัวที่มีค่าถัดจากรูปหนึ่งลงมา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน