Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


kinetic theory of heat
1. หลักความเห็นว่าความร้อนก็ดี สภาพของก๊าซก็ดีเกิดจากความเคลื่อนไหวของส่วนน้อยต่าง ๆ ในตัววัตถุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน