Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


kindnesses
1. ความกรุณาหลายครั้งหลายหน, ถ้ามีนามสองคำที่มาจากรากเดียวกัน คำที่ลงท้าด้วย -ion มักแปลว่า การทำเช่นนั้นเช่นนี้ คำที่ลงท้ายด้วย -ness มักแปลว่า ความเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ หรือลักษณะเช่นนั้นเช่นนี้, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักเช่นคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน