Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


kind (ไคนด) n. adj.
1. จำพวก, ชนิด, ประเภท, เทือก, อย่าง, คนเช่น (เขา), กรุณา
2. ของ, สินค้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน