Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


kept pt. pp.
1. ไม่เสีย, เก็บได้, คงทน, คงอยู่แต่ (ในห้อง)
2. เก็บ, ดู keep เก็บ, สงวนเอาไว้, หน่วง, กักขัง
3. ปกปิด
4. ปิดบัง
5. รักษา (สัญญา)
6. การเลี้ยงดู, บำรุง, เลี้ยงดูฐานเป็นภรรยาลับ, คุ้มครอง, ป้องกัน, ดูแล, เลี้ยง
7. ค่าข้าวสุก
8. มีไว้
9. ฉลอง, มี (พิธี)
10. คอยเฝ้า, ระวัง, คอยระวัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน