Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


karma (คา-มะ) n.
1. กรรม, การกระทำ, ผลของการกระทำที่ต่อเนื่องมาจากชาติก่อน ๆ, เคราะห์, โชค

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน