Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


juxtaposition (จัคซทะโพะสีฌ-อัน) n.
1. วางติดกัน, ตั้งอยู่ติดกัน, วางเคียงกัน, ตำแหน่งข้างเคียงกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน