Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


juvenile (จู-ฝิไนล) n. adj.
1. เยาว์, ยุวชน, เด็ก, รุ่นเด็ก, สำหรับเด็ก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน