Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


judgement
1. ผู้พิพากษา, ผู้พิพากษาโทษ ต่างกับ jury ซึ่งเป็นผู้ตัดสิน, ตุลาการ, พิพากษา
2. คำพิพากษา, ตัดสิน, เลือกเอา
3. กรรมการผู้ตัดสิน, ผู้ตัดสินกีฬา
4. ผู้รอบรู้, ผู้รู้จักพิจารณา, ความเห็น, ลงความเห็น, ความพินิจพิจารณา, ข้อวิจารณ์, ประมาณ, คาดคะเน, วิจารณ์, พิจารณา, ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี
5. ผลของการตัดสิน, โทษ, บาป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน