Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


jubilant (จู-บิแล็นท) adj.
1. แสดงความปีติ, ร่าเริง, ยินดีปรีดา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน