Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


joyous adj.
1. ความปีติ, ทำให้เป็นคุณศัพท์ ในคำเคมี แปลว่า มีปรมาณูน้อยกว่า -ic, เต็มไปด้วยความยินดี, สนุกสนาน, สุข, ร่าเริง, เต็มตื้นไปด้วยความปีติ, น่ายินดี, สิ่งที่ให้ ความสุข
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน