Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


joule (จูล) n. vt.
1. หน่วยวัดแรงงานเท่ากับงานที่กระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ทำหนึ่งวินาทีโดยมีการต้านทานหนึ่งโอม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน