Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


join (จอยน) vt. vi.
1. ต่อเข้าด้วยกัน, มาด้วย, ไปด้วย, เข้าร่วม, ร่วมสัมพันธ์, บรรจบ, พบ, ต่อ, ติด
2. กลับไปเข้า, ไปขึ้น, สมัครเป็นทหาร, เข้าเป็นสมาชิก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน