Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


join issue
1. เข้าโต้เถียง, (โจทก์จำเลย) เสนอข้อวินิจฉัยร่วมกันเพื่อให้ศาลตัดสินหรือชี้สองสถาน, ยอมรับข้อโต้แย้งอีกฝ่ายหนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน