Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


jewelled (จู-เอ็ลด) adj.
1. ประดับเพชรพลอย, ฝังเพชร, (นาฬิกา) มีทับทิม, แพรวพราว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน