Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


jealousy n.
1. ริษยา, อิจฉา, ขี้หึง, หวงแหน, ระวังรักษา (เกียรติ), ความริษยา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน