Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


jargon (จา-ก็อน) n.
1. คำพูดที่ไม่รู้เรื่อง, คำเหลวไหล, ถ้อยคำที่ใช้เฉพาะคนที่ประกอบอาชีพเหล่าหนึ่ง ๆ, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน