Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


jacket (แจค-เค็ท) n.
1. เสื้อชั้นนอก
2. เสื้อสูบ
3. กระดาษหุ้มห่อหนังสือ
4. ขนภายนอกของสัตว์
5. ปลอก, เปลือก, ปก, แผงบรรจุเอกสาร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jคำศัพท์แนะนำหมวด J

กลับขึ้นด้านบน