Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


itchiness (อีช-อิเน็ซ) n.
1. โรคหิด
2. คัน, คันมือ, ทำให้คัน
3. กระหาย, โลภ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน