Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


isotherm (ไอ-โซะเธิม) n.
1. เส้นบนแผนที่โยงตำบลต่างๆซึ่งมีความร้อนหนาวเท่ากัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน