Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ion (ไอ-อ็อน) n.
1. ปรมาณูที่มีจำนวนอิเล็กตรอนไม่ครบ
2. ละอองวัตถุที่เข้าจับขั้งไฟฟ้า เมื่อเวลาชุบเงินชุบทอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน