Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


invoice (อีน-ฝอยซ) n. vt.
1. รายการแจ้งราคาสินค้าซึ่งผู้ขายส่งให้แก่ผู้ซื้อ, ใบส่งของ, ทำบัญชีใบส่งของ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน