Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inviolate (อินไฝ-โอะเล็ท) adj.
1. ไม่เสื่อม, ไม่ถูกลบล้าง, ไม่ถูกทำลาย, (ความจริง) บริสุทธิ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน