Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


invidious (อินฝีด-เอียซ) adj.
1. น่าริษยา, ก่อให้เกิดความริษยา
2. ไม่ยุติธรรม, ไม่เสมอหน้า, การเลือกหน้า
3. (ถ้อยคำ) ที่แสลงหู

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน