Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


inventory (อีน-เฝ็นโทริ) n. vt.
1. รายการสิ่งของ, สินค้าที่มีเก็บไว้, ทำบัญชีรายการ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน