Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


introductory (อีนทโระดัค-โทะริ) adj.
1. นำเข้ามา, แนะนำ, แนะนำให้รู้จัก, แนะนำตัว
2. นำเข้าสู่สภา, เริ่มนำ
3. เบื้องต้น, อารัมภบท, อารัมภกถา, ความรู้เบื้องต้น, ความนำ
4. สอด (นิ้ว)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน