Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


intonation (อินโทะเน-ฌัน) n.
1. สวด (มนต์), อ่าน (ฉันท์) ด้วยสำเนียงสูงต่ำ, สำเนียงสูงต่ำ, ความแปร่งหรือไม่แปร่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน