Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


into (อีน-ทุ) pre.
1. ใน, เข้ามาใน, เข้าไปใน
2. (กลาย) เป็น
3. จนกระทั่ง
4. หารลงตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน