Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


intimation (อีน-ทิเมท, อินทิเม-ฌัน) n.
1. ใกล้ชิด, สนิทสนม, สนิทสนมกันในทางชู้สาว
2. (ของ) ที่เป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิด, สลับ, ส่วนตัว
3. (ความรู้) ละเอียดลออ, เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, (ผสมกัน) อย่างเข้าเนื้อ
4. แจ้ง, แสดง, บอก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน