Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


interview (อีน-เทิฝยู) n. vt.
1. สนทนา, เจรจา, ไต่ถาม, การพูดกับผู้แทนหนังสือพิมพ์, สัมภาษณ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน