Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


interlace (อินเทอะเลซ-) vt. vi.
1. (เส้น) ผ่านกัน, ทับกัน, ไขว้กัน, เอา (ลวด) มาขัดกัน
2. แผนการ) พัวพันกัน, โยงกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน