Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


intergrowth (อิน-เทิกโรธ) n.
1. การงอกเข้าไปหากัน, สิ่งที่รวมกันเป็นหมู่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน