Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


interflow (อีน-เทิฟโล) n. vi.
1. ไหลเข้าไปสู่ซึ่งกันและกัน, คำเช่นนี้ถ้าเป็นคำนามมักลงเสียงหนักที่ อีน- ถ้าเป็นคำกริยามักลงเสียงหนักอย่างคำเดิม, ไหลเข้าไปหากัน, ผสมผเสกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน