Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


interceptor (อินเทอะเซพ-เทอะ) n.
1. เครื่องตัดขัดขวาง หรือกั้น, เครื่องบินชนิดที่มีความเร็วสูงสำหรับสกัดกั้นเครื่องของข้าศึก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน