Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


intensive adj.
1. คร่ำเคร่ง, รุนแรง, หมกมุ่น, คำกริยาหรืออุปสรรคในไวยากรณ์ที่ทำความหมายของคำเดิมให้แรงขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน