Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


intense (อินเทนซ-) adj.
1. (เหลือง) จัด, อย่างแรง, แรงกล้า, ความรู้สึกแรงกล้า, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, เพิ่มขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน