Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


integrity (อิน-เทก-ริทิ) n.
1. ความซื่อสัตย์, ความมั่นคง
2. ความสมบูรณ์ความไม่แบ่งแยก, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, บูรณภาพ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน