Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


integrate (อีน-ทิกเรท) vt.
1. ทำให้เป็นหน่วย เป็นก้อน เป็นตัวเป็นจำนวนเต็มหรือสมบูรณ์ขึ้น, รวบรวม, รวบรวม (เอเซียอาคเนย์) ให้เป็นประเทศเดียว
2. หาจำนวนเต็มในวิชา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน