Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


insurance and freight
1. ค่าประกันภัยและค่าระวางเป็นของผู้ส่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน