Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


institution (อินซทิทยู-ฌัน) n.
1. ตั้ง
2. จัดการ, จัดให้มี
3. สถาบัน, สถาน, สถานที่ตั้งขึ้น
4. หลักฐาน, ขนบธรรมเนียม, ขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่ดั้งเดิม, สิ่งที่มีมานาน
5. สาธารณวัตถุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน