Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


instantly (อีน-ซแทนทลิ) adv.
1. ขณะ, ชั่วอึดใจหนึ่ง
2. ในไม่ช้า, เดี๋ยวนี้, ทันใดนั้น, ทันที, เมื่อนั้น, บัดนั้น
3. ครั้น, พอ
4. เดือนนี้
5. (ธุระ) ด่วนจี๋, เร่งร้อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iคำศัพท์แนะนำหมวด I

กลับขึ้นด้านบน